Giá đỡ điện thoại kẹp cửa gió ô tô HD21

219.000 VND

  • Giá đỡ có chất liệu đẹp cao cấp
  • Giá đỡ có kích thước nhỏ gọn, tự động kẹp điện thoại khi đặt vào
  • Giá đỡ sử dụng trọng lượng của điện thoại để giữ điện thoại từ 3 hướng
  • Kích thước nhỏ gọn không ảnh hưởng đến thoát khí gió điều hòa
  • Kích thước tay của giá đỡ tự mở rộng khi đặt vào
  • Chân kẹp vào cửa gió cải tiến giúp giữ chắc chắn hơn