Giá đỡ điện thoại gắn gương ô tô CS213

199.000 

  • Giá đỡ điện thoại gắn gương ô tô xoay 360 độ
  • Giá đỡ điện thoại giúp không phải nhìn xuống
  • Giá đỡ điện thoại có thể điều chỉnh nhiều vị trí cho phù hợp
  • Điện thoại có thể để đứng hoặc xoay ngang
  • Chân giữ giá đỡ có thể kéo dài, cũng như xoay
  • Giá đỡ điện thoại gắn nhanh chóng chắc chắn lên gương ô tô